Copyright © All rights reserved
SC Zomostar srl

CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
JERMENDY MONIKA BEATA - ORADEA

ceccar

MEMBRĂ CECCAR ORADEA, din 2003


Cu o vechime de peste 18 ani în domeniu, ofer servicii de contabilitate societăţilor comerciale: firme, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, etc. Serviciile sunt oferite cu profesionalism şi sunt în concordanţă cu nevoile clienţilor prin oferta unor servicii prompte şi competente, având la bază soluţii individualizate care să contribuie la dezvoltarea afacerii clienţilor noştri. Evidenţele contabile şi financiare întocmite de noi, se află în strictă concordanţă cu standardele actuale, acurateţea serviciilor oferite asigurând un bun control şi un înalt nivel de siguranţă a cheltuielilor societăţii.
Jermendy Monika

SERVICII OFERITE

Evidenta Contabila

Evidenţă contabilă

▸ Înregistrare documente primare
(externalizat sau la sediul clientului)
▸ Evidenţa clienţi, furnizori
▸ Întocmire situaţii diverse

Intocmire declaratii

Intocmire declaraţii fiscale

▸ Declaraţie Impozit pe Venit
▸ Declaraţie T.V.A.
▸ Declaraţie Impozit pe Profit
▸ etc.

Intocmire bilant

Întocmire/certificare bilanţ

▸ Reprezentare clară şi fidelă a patrimoniului
▸ Gestionare mai eficientă a afacerii
▸ Sursă de informaţii importante
▸ Oglinda reală a firmei

Expertiza contabila

Expertiză contabilă (extrajudiciară)

▸ La standardul profesional CECCAR
▸ Examinare formală şi materială
▸ Analiza cauză şi efecte

Alte servicii

Alte servicii

▸ Întocmire caiete de proceduri şi politici contabile a firmei
▸ Organizarea departamentului contabil
▸ Instruire departament contabilitate

Contact / Cerere Ofertă
Date de contact:
: jermendym@gmail.com
: Oradea, jud. Bihor